เทคโนโลยี


           บริษัท เกียรติเจริญฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต โดยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผสานเข้ากับเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

           การบริหารการผลิตของบริษัทเกียรติเจิรญฯ พิจารณากระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการวางแผนอย่างแม่นยำโดยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงประสบการที่ยาวนาน และความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ ทำให้การวางแผนการผลิตมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันที